| Bookmark and Share

Administrata

capture

Struktura e administrates

Në bazë të nenit 13 pika c) të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”nr. 8577, dt. 10.02.2000 (ndryshuar me ligjin nr.99/2016) Mbledhja e Gjyqtarëve vendos mbi strukturën organizative të Gjykatës Kushtetuese. Kjo strukturë paraqitet si vijon:

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
Eugen Papandile, Sekretar i Përgjithshëm
Tel: + 355 04 2230924
E-mail: eugen.papandile@gjk.gov.al


DREJTORIA GJYQËSORE DHE E DOKUMENTACIONIT
Edmira Pacani, Drejtore
Tel: + 355 04 2232373
Fax: + 355 04 2232373
E-mail: edmira.pacani@gjk.gov.al


DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTË
Alma Çomo, Drejtore
E-mail: alma.como@gjk.gov.al


DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE
Erion Tafaj, Drejtor
Tel: + 355 04 2243698
Fax: + 355 04 2243698
E-mail: erion.tafaj@gjk.gov.al


DREJTORIA E SHERBIMEVE DHE MIREMBAJTJES
Luan Sina, Drejtor
Tel: + 355 04 2230539
Fax: + 355 04 2243698
E-mail: luan.sina@gjk.gov

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.