| Bookmark and Share

Këshilltar/e në Njësinë e Shërbimit Ligjor

Ju bëjmë me dije se në përfundim të konkurrimit për plotësimin e dy vendeve të lira të punës në pozicionin “Këshilltar/e në Njësinë e Shërbimit Ligjor” në Gjykatën Kushtetuese, renditja përfundimtare e fituesve është si në materialin bashkëlidhur.

Dokumenti bashkelidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.