| Bookmark and Share

Këshilltar/e në Njësinë e Shërbimit Ligjor

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për procedurën e pranimit për pozicionin “Këshilltar/e ligjor/e” në Njësinë e Shërbimit Ligjor.

Dokumenti bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.