| Bookmark and Share

Lista e kandidatëve për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statistikës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore - kategoria III-b”.

Dokumenti bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.