| Bookmark and Share

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për procedurën e pranimit për pozicionin "Këshilltar/e ligjor/e" në Njësinë e Shërbimit Ligjor

GJYKATA KUSHTETUESE

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për procedurën e pranimit për pozicionin "Këshilltar/e ligjor/e" në Njësinë e Shërbimit Ligjor

Nr.

Emri dhe mbiemri i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi aktual i punës

1.

Albana Hoxha

Juriste

Këshilltare Ligjore - Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, Këshilli i Lartë i Prokurorisë

2.

Enejda Shyti

Juriste

Inspektore - Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

3.

Enina Kotoni

Juriste

Specialiste - Drejtoria Gjyqësore dhe Dokumentacionit, Gjykata Kushtetuese

4.

Ertrit Sofroni

Jurist

Këshilltar Ligjor- Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, Këshilli i Lartë i Prokurorisë

5.

Lajda Bana

Juriste

Këshilltare Ligjore - Njësia e Shërbimit Ligjor, Kolegji i Posaçëm i Apelimit

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë 16.09.2022

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.