| Bookmark and Share

NJOFTIM

Lista përfundimtare e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë të burimeve njerëzore dhe magazinës” në Drejtorinë Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore, kategoria III-b .

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vëndi i punës, aktual

1.

Areld Ndreu

Jurist

Gjykata Kushtetuese

2.

Mimoza Seferi

Juriste

-

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë 13.12.2022.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.