| Bookmark and Share

NJOFTIM

GJYKATA KUSHTETUESE

I. LËVIZJA PARALELE

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statisti kës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore ” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, kategoria IV-1 .

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës, aktual

1.

Nuk ka kandidatë

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë 06.09.2023.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.