| Bookmark and Share

NJOFTIM

GJYKATA KUSHTETUESE

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista e kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit (IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit, kategoria IV-1 .

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës, aktual

1.

Nuk ka kandidatë

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 12.09.2023.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.