| Bookmark and Share

NJOFTIM

GJYKATA KUSHTETUESE

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë – përkthyes/e” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, kategoria IV -1.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës, aktual

1.

Edlira Keta

Përkthyese

Specialiste komunikimi – Projekti “Shëndet për të Gjithë”

2.

Matilda Mema

Përkthyese

Administratore “Matilda Mema PF”

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 02.10.2023.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.