| Bookmark and Share

NJOFTIM

GJYKATA KUSHTETUESE

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë i/e teknologjis ë dhe komunikimit ” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, kategoria IV , klasa IV-1.

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës, aktual

1.

Artid Hila

Inxhinier IT

Administrator i sistemeve të informacionit – Netwise Al shpk

2.

Ditila Alushi

Inxhinier IT

Konsulent IT – UNDP Albania

3.

Florjan Vrenezi

Inxhinier IT

Menaxher IT – BAT Technologies

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 20.11.2023.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.