| Bookmark and Share

NJOFTIM

Renditja e kandidatëve për tre vendet e para në procedurën e pranimit për pozicionin “ Këshilltar/e ligjor/e” në Njësinë e Shërbimit Ligjor .

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës aktual

1.

Ertrit Sofroni

Jurist

Këshilltar Ligjor – Këshilli i Lartë i Prokurorisë

2.

Jonida Birçe

Juriste

Audituese e Parë – Kontrolli i Lartë i Shtetit

3.

Edita Poro

Juriste

Juriste – Deloitte Legal

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë: 11.01.202 4

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.