| Bookmark and Share

GJYKATA KUSHTETUESE

                                                                   NJOFTIM FITUESI

Ju bëjmë me dije se pas konkurrimit në procedurën “pranim në shërbimin civil” në kategorinë ekzekutive, për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozicionin:
“Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statistikës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore - kategoria III-b”
 fituese u shpall:

1. Aida Metushi  vendi i parë   84 pikë 

 DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE


Datë, 21.05.2021

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.