| Bookmark and Share

NJOFTIM FITUESI

GJYKATA KUSHTETUESE

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, për procedurën e pranimit në shërbimin civil për dy vendet e lira të punës në pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit (IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b” në Gjykatën Kushtetuese, nga Drejtoria Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore u shpallën fitues:

1. KLODIAN SINANI vendi i parë 81.3 pikë

2. ANTONETA SKËNDERI vendi i dytë 77.8 pikë

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 28.12.2022

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.