| Bookmark and Share

NJOFTIM FITUESI

GJYKATA KUSHTETUESE

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, për procedurën e pranimit në shërbimin civil për vendin e lirë të punës në pozicionin “ Specialist/e i/e nivelit të lartë – përkthyes/e” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, kategoria IV-1” në Gjykatën Kushtetuese, nga Drejtoria Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore u shpall fitues:

1. MATILDA MEMA vendi i parë 84 pikë

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 09.10.2023

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.