| Bookmark and Share

Njoftim

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet “Specialistë të nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit(IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit, kategoria III-b .

Lista nr.1

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës, aktual

1.

Antoneta Skënderi

Inxhiniere elektronike

Specialiste IT-Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë

2.

Klodian Sinani

Inxhinier elektronik

Gjykata Kushtetuese

DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 07.12.2022

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.