| Bookmark and Share

Njoftim

                              GJYKATA KUSHTETUESE

Lista e kandidatëve të shpallur fitues në procedurën e pranimit për pozicionin “ Këshilltar/e ligjor/e” në Njësinë e Shërbimit Ligjor .

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

Kandidates/it

Profesioni

Vendi i punës aktual

1.

Enejda Shyti

Juriste

Inspektore - Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

2.

Albana Hoxha

Juriste

Këshilltare Ligjore - Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, Këshilli i Lartë i Prokurorisë

DREJTORIA EKONOMIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

Datë: 12.01.2023

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.