| Bookmark and Share

Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B”.

Dokumenti Bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.