| Bookmark and Share

Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B

Ju bëjmë me dije se pas konkurrimit në procedurën “pranim në shërbimin civil” në kategorinë ekzekutive, për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozicionin:

“Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B”

Dokumenti Bashkelidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.