| Bookmark and Share

Specialist/e i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit

Ju bëjmë me dije se për konkurrimin në procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit -kategoria III-B”, rezultatet e përgjithshme të konkurrimit janë:

1. Enina Kotoni (Mullaj)   vendi i parë   80 pikë   


Ju faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

 

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE


Datë, 26.02.2021.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.