| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e pranimit për Ndihmës Magjistrat në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës Kushtetuese

LISTA E KANDIDATËVE
që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e pranimit për Ndihmës Magjistrat në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës Kushtetuese .
Lista nr.1.

Nr.
Emri dhe mbiemri i kandidates/tit
Profesioni
Vendi i punes, aktual
1
Elton Domi
Jurist
Avokat pranë zyrës ligjore “Theodhori Sollaku”, Tiranë.
2
Erion Pustina
Magjistrat/prokuror
Prokuroria e pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Pogradec.

LISTA E VERIFIKIMIT PARAPRAK
të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e pranimit për Ndihmës Magjistrat në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës Kushtetuese .
Lista nr.2.

Nr.
Emri dhe mbiemri i kandidates/tit
Profesioni
Vendi i punes, aktual
1
Erion Pustina
Magjistrat/prokuror
Prokuroria e pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Pogradec.

 
 
DREJTORIA EKONOMIKE dhe BURIMEVE NJERËZORE
Datë, 26.03.2018.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.