| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për zhvillimin e procedures së konkurrimit për ngritjen në detyrë

Njoftim për zhvillimin e procedurëes së konkurrimit për ngritjen në detyrë

Gjykata Kushtetuese njofton, se procedura e konkurrimit për vëndin e lirë të punës në pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes” në administratën e Gjykatës Kushtetuese për ngritjen në detyrë do të zhvillohet më datën 12.03.2018, ora 10:00, në ambientet e bibliotekës së gjykatës.
 
 
DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE
 
 
Datë 06.03.2018.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.