| Bookmark and Share

2021

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në datën 07 janar 2021, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar (8577/2000).

V E N D O S I:

1. Caktimin e përbërjes së tri kolegjeve për vitin kalendarik 2021, sipas nenit 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577/2000, si më poshtë:
  

   Kolegji 1:  Gjyqtare Vitore Tusha 
                 Gjyqtare Elsa Toska
                    Gjyqtar Përparim Kalo
   
   Kolegji 2:  Gjyqtare Vitore Tusha
                         Gjyqtare Fiona Papajorgji
                    Gjyqtare Sonila Bejtja
  
   Kolegji 3:  Gjyqtare Vitore Tusha
                             Gjyqtare Marsida Xhaferllari
                Gjyqtar Altin Binaj

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.