| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (1112 vendime në total)
2021 (30 Vendime)

2018 (15 Vendime)

2017 (90 Vendime)

2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2021 (30 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 26.01.20212.   Vendim Nr: 2 Date: 11.02.2021
3.   Vendim Nr: 3 Date: 11.02.20214.   Vendim Nr: 4 Date: 15.02.2021
5.   Vendim Nr: 5 Date: 16.02.20216.   Vendim Nr: 6 Date: 16.02.2021
7.   Vendim Nr: 7 Date: 23.02.20218.   Vendim Nr: 8 Date: 23.02.2021
9.   Vendim Nr: 9 Date: 01.03.202110.   Vendim Nr: 10 Date: 04.03.2021
11.   Vendim Nr: 11 Date: 09.03.202112.   Vendim Nr: 12 Date: 09.03.2021
13.   Vendim Nr: 13 Date: 09.03.202114.   Vendim Nr: 14 Date: 11.03.2021
15.   Vendim Nr: 15 Date: 11.03.202116.   Vendim Nr: 16 Date: 16.03.2021
17.   Vendim Nr: 17 Date: 30.03.202118.   Vendim Nr: 18 Date: 30.03.2021
19.   Vendim Nr: 19 Date: 01.04.202120.   Vendim Nr: 20 Date: 20.04.2021
21.   Vendim Nr: 21 Date: 28.04.202122.   Vendim Nr: 22 Date: 29.04.2021
23.   Vendim Nr: 23 Date: 29.04.202124.   Vendim Nr: 24 Date: 04.05.2021
25.   Vendim Nr: 25 Date: 10.05.202126.   Vendim Nr: 26 Date: 25.05.2021
27.   Vendim Nr: 27 Date: 29.06.202128.   Vendim Nr: 28 Date: 30.06.2021
29.   Vendim Nr: 29 Date: 02.07.202130.   Vendim Nr: 30 Date: 05.07.2021
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.