| Bookmark and Share

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (1221 vendime në total)
2023 (54 Vendime)

2022 (43 Vendime)

2021 (42 Vendime)

2018 (15 Vendime)

2017 (90 Vendime)

2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2023 (54 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 23.01.20232.   Vendim Nr: 2 Date: 23.01.2023
3.   Vendim Nr: 3 Date: 07.02.20234.   Vendim Nr: 4 Date: 08.02.2023
5.   Vendim Nr: 5 Date: 09.02.20236.   Vendim Nr: 6 Date: 16.02.2023
7.   Vendim Nr: 7 Date: 21.02.20238.   Vendim Nr: 8 Date: 22.02.2023
9.   Vendim Nr: 9 Date: 23.02.202310.   Vendim Nr: 10 Date: 07.03.2023
11.   Vendim Nr: 11 Date: 10.03.202312.   Vendim Nr: 12 Date: 15.03.2023
13.   Vendim Nr: 13 Date: 21.03.202314.   Vendim Nr: 14 Date: 21.03.2023
15.   Vendim Nr: 15 Date: 23.03.202316.   Vendim Nr: 16 Date: 23.03.2023
17.   Vendim Nr: 17 Date: 23.03.202318.   Vendim Nr: 18 Date: 04.04.2023
19.   Vendim Nr: 19 Date: 04.04.202320.   Vendim Nr: 20 Date: 05.04.2023
21.   Vendim Nr: 21 Date: 18.04.202322.   Vendim Nr: 22 Date: 25.04.2023
23.   Vendim Nr: 23 Date: 25.04.202324.   Vendim Nr: 24 Date: 27.04.2023
25.   Vendim Nr: 25 Date: 11.05.202326.   Vendim Nr: 26 Date: 16.05.2023
27.   Vendim Nr: 27 Date: 18.05.202328.   Vendim Nr: 28 Date: 18.05.2023
29.   Vendim Nr: 29 Date: 26.05.202330.   Vendim Nr: 30 Date: 29.05.2023
31.   Vendim Nr: 31 Date: 29.05.202332.   Vendim Nr: 32 Date: 30.05.2023
33.   Vendim Nr: 33 Date: 30.05.202334.   Vendim Nr: 34 Date: 12.06.2023
35.   Vendim Nr: 35 Date: 15.06.202336.   Vendim Nr: 36 Date: 16.06.2023
37.   Vendim Nr: 37 Date: 07.07.202338.   Vendim Nr: 38 Date: 12.07.2023
39.   Vendim Nr: 39 Date: 14.07.202340.   Vendim Nr: 40 Date: 14.09.2023
41.   Vendim Nr: 41 Date: 18.09.202342.   Vendim Nr: 42 Date: 19.09.2023
43.   Vendim Nr: 43 Date: 19.09.202344.   Vendim Nr: 44 Date: 26.09.2023
45.   Vendim Nr: 45 Date: 03.10.202346.   Vendim Nr: 46 Date: 03.10.2023
47.   Vendim Nr: 47 Date: 05.10.202348.   Vendim Nr: 48 Date: 11.10.2023
49.   Vendim Nr: 49 Date: 16.10.202350.   Vendim Nr: 50 Date: 18.10.2023
51.   Vendim Nr: 51 Date: 18.10.202352.   Vendim Nr: 52 Date: 18.10.2023
53.   Vendim Nr: 54 Date: 07.11.202354.   Vendim Nr: 55 Date: 07.11.2023
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.