| Bookmark and Share

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (1156 vendime në total)
2022 (32 Vendime)

2021 (42 Vendime)

2018 (15 Vendime)

2017 (90 Vendime)

2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2022 (32 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 16.02.20222.   Vendim Nr: 2 Date: 17.02.2022
3.   Vendim Nr: 3 Date: 17.02.20224.   Vendim Nr: 4 Date: 21.02.2022
5.   Vendim Nr: 5 Date: 22.02.20226.   Vendim Nr: 6 Date: 22.02.2022
7.   Vendim Nr: 7 Date: 01.03.20228.   Vendim Nr: 8 Date: 03.03.2022
9.   Vendim Nr: 9 Date: 28.03.202210.   Vendim Nr: 10 Date: 12.04.2022
11.   Vendim Nr: 11 Date: 21.04.202212.   Vendim Nr: 12 Date: 24.05.2022
13.   Vendim Nr: 13 Date: 26.05.202214.   Vendim Nr: 14 Date: 21.06.2022
15.   Vendim Nr: 15 Date: 22.06.202216.   Vendim Nr: 16 Date: 27.06.2022
17.   Vendim Nr: 17 Date: 29.06.202218.   Vendim Nr: 18 Date: 07.07.2022
19.   Vendim Nr: 19 Date: 07.07.202220.   Vendim Nr: 20 Date: 22.09.2022
21.   Vendim Nr: 21 Date: 26.09.202222.   Vendim Nr: 22 Date: 29.09.2022
23.   Vendim Nr: 23 Date: 10.10.202224.   Vendim Nr: 24 Date: 11.10.2022
25.   Vendim Nr: 25 Date: 13.10.202226.   Vendim Nr: 26 Date: 27.10.2022
27.   Vendim Nr: 27 Date: 27.10.202228.   Vendim Nr: 28 Date: 01.11.2022
29.   Vendim Nr: 29 Date: 01.11.202230.   Vendim Nr: 30 Date: 02.11.2022
31.   Vendim Nr: 31 Date: 03.11.202232.   Vendim Nr: 32 Date: 03.11.2022
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.