| Bookmark and Share

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (1191 vendime në total)
2023 (24 Vendime)

2022 (43 Vendime)

2021 (42 Vendime)

2018 (15 Vendime)

2017 (90 Vendime)

2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2023 (24 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 23.01.20232.   Vendim Nr: 2 Date: 23.01.2023
3.   Vendim Nr: 3 Date: 07.02.20234.   Vendim Nr: 4 Date: 08.02.2023
5.   Vendim Nr: 5 Date: 09.02.20236.   Vendim Nr: 6 Date: 16.02.2023
7.   Vendim Nr: 7 Date: 21.02.20238.   Vendim Nr: 8 Date: 22.02.2023
9.   Vendim Nr: 9 Date: 23.02.202310.   Vendim Nr: 10 Date: 07.03.2023
11.   Vendim Nr: 11 Date: 10.03.202312.   Vendim Nr: 12 Date: 15.03.2023
13.   Vendim Nr: 13 Date: 21.03.202314.   Vendim Nr: 14 Date: 21.03.2023
15.   Vendim Nr: 15 Date: 23.03.202316.   Vendim Nr: 16 Date: 23.03.2023
17.   Vendim Nr: 17 Date: 23.03.202318.   Vendim Nr: 18 Date: 04.04.2023
19.   Vendim Nr: 19 Date: 04.04.202320.   Vendim Nr: 20 Date: 05.04.2023
21.   Vendim Nr: 21 Date: 18.04.202322.   Vendim Nr: 22 Date: 25.04.2023
23.   Vendim Nr: 23 Date: 25.04.202324.   Vendim Nr: 24 Date: 27.04.2023
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.