| Bookmark and Share

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (1270 vendime në total)
2024 (33 Vendime)

2023 (70 Vendime)

2022 (43 Vendime)

2021 (42 Vendime)

2018 (15 Vendime)

2017 (90 Vendime)

2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2024 (33 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 25.01.20242.   Vendim Nr: 2 Date: 29.01.2024
3.   Vendim Nr: 3 Date: 30.01.20244.   Vendim Nr: 4 Date: 31.01.2024
5.   Vendim Nr: 5 Date: 13.02.20246.   Vendim Nr: 6 Date: 15.02.2024
7.   Vendim Nr: 7 Date: 20.02.20248.   Vendim Nr: 8 Date: 20.02.2024
9.   Vendim Nr: 9 Date: 27.02.202410.   Vendim Nr: 10 Date: 28.02.2024
11.   Vendim Nr: 11 Date: 28.02.202412.   Vendim Nr: 12 Date: 28.02.2024
13.   Vendim Nr: 13 Date: 07.03.202414.   Vendim Nr: 14 Date: 07.03.2024
15.   Vendim Nr: 15 Date: 08.03.202416.   Vendim Nr: 16 Date: 12.03.2024
17.   Vendim Nr: 17 Date: 13.03.202418.   Vendim Nr: 18 Date: 19.03.2024
19.   Vendim Nr: 19 Date: 21.03.202420.   Vendim Nr: 20 Date: 03.04.2024
21.   Vendim Nr: 21 Date: 04.04.202422.   Vendim Nr: 22 Date: 04.04.2024
23.   Vendim Nr: 23 Date: 04.04.202424.   Vendim Nr: 24 Date: 09.04.2024
25.   Vendim Nr: 25 Date: 09.04.202426.   Vendim Nr: 26 Date: 09.04.2024
27.   Vendim Nr: 27 Date: 11.04.202428.   Vendim Nr: 28 Date: 11.04.2024
29.   Vendim Nr: 29 Date: 16.04.202430.   Vendim Nr: 30 Date: 18.04.2024
31.   Vendim Nr: 31 Date: 18.04.202432.   Vendim Nr: 32 Date: 23.04.2024
33.   Vendim Nr: 35 Date: 20.05.2024
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.