| Bookmark and Share

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (2241 vendime në total)
2023 (54 Vendime)

2022 (196 Vendime)

2021 (159 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2023 (51 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 48 Date: 28.02.20222.   Vendim Nr: 1 Date: 13.01.2023
3.   Vendim Nr: 2 Date: 13.01.20234.   Vendim Nr: 3 Date: 16.01.2023
5.   Vendim Nr: 4 Date: 17.01.20236.   Vendim Nr: 5 Date: 17.01.2023
7.   Vendim Nr: 6 Date: 20.01.20238.   Vendim Nr: 7 Date: 20.01.2023
9.   Vendim Nr: 8 Date: 20.01.202310.   Vendim Nr: 9 Date: 20.01.2023
11.   Vendim Nr: 10 Date: 20.01.202312.   Vendim Nr: 11 Date: 20.01.2023
13.   Vendim Nr: 12 Date: 24.01.202314.   Vendim Nr: 13 Date: 24.01.2023
15.   Vendim Nr: 14 Date: 24.01.202316.   Vendim Nr: 15 Date: 26.01.2023
17.   Vendim Nr: 19 Date: 03.02.202318.   Vendim Nr: 20 Date: 03.02.2023
19.   Vendim Nr: 21 Date: 03.02.202320.   Vendim Nr: 22 Date: 03.02.2023
21.   Vendim Nr: 23 Date: 03.02.202322.   Vendim Nr: 24 Date: 06.02.2023
23.   Vendim Nr: 25 Date: 06.02.202324.   Vendim Nr: 26 Date: 06.02.2023
25.   Vendim Nr: 27 Date: 13.02.202326.   Vendim Nr: 28 Date: 13.02.2023
27.   Vendim Nr: 29 Date: 13.02.202328.   Vendim Nr: 30 Date: 13.02.2023
29.   Vendim Nr: 31 Date: 13.02.202330.   Vendim Nr: 32 Date: 13.02.2023
31.   Vendim Nr: 33 Date: 16.02.202332.   Vendim Nr: 34 Date: 22.02.2023
33.   Vendim Nr: 35 Date: 22.02.202334.   Vendim Nr: 36 Date: 22.02.2023
35.   Vendim Nr: 37 Date: 22.02.202336.   Vendim Nr: 38 Date: 22.02.2023
37.   Vendim Nr: 39 Date: 22.02.202338.   Vendim Nr: 40 Date: 22.02.2023
39.   Vendim Nr: 41 Date: 22.02.202340.   Vendim Nr: 42 Date: 22.02.2023
41.   Vendim Nr: 43 Date: 22.02.202342.   Vendim Nr: 44 Date: 23.02.2023
43.   Vendim Nr: 45 Date: 28.02.202344.   Vendim Nr: 46 Date: 28.02.2023
45.   Vendim Nr: 47 Date: 28.02.202346.   Vendim Nr: 49 Date: 02.03.2023
47.   Vendim Nr: 50 Date: 02.03.202348.   Vendim Nr: 52 Date: 13.03.2023
49.   Vendim Nr: 53 Date: 13.03.202350.   Vendim Nr: 54 Date: 13.03.2023
51.   Vendim Nr: 55 Date: 13.03.2023
Viti: 2023  (3 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 16 Date: 01.02.20232.   Vendim Nr: 17 Date: 02.02.2023
3.   Vendim Nr: 18 Date: 02.02.2023
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.