| Bookmark and Share

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (2062 vendime në total)
2022 (71 Vendime)

2021 (159 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2022 (63 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 14.01.20222.   Vendim Nr: 2 Date: 14.01.2022
3.   Vendim Nr: 3 Date: 14.01.20224.   Vendim Nr: 4 Date: 14.01.2022
5.   Vendim Nr: 5 Date: 14.01.20226.   Vendim Nr: 6 Date: 14.01.2022
7.   Vendim Nr: 7 Date: 14.01.20228.   Vendim Nr: 8 Date: 14.01.2022
9.   Vendim Nr: 9 Date: 14.01.202210.   Vendim Nr: 10 Date: 14.01.2022
11.   Vendim Nr: 11 Date: 31.01.202212.   Vendim Nr: 12 Date: 02.02.2022
13.   Vendim Nr: 13 Date: 02.02.202214.   Vendim Nr: 14 Date: 02.02.2022
15.   Vendim Nr: 15 Date: 02.02.202216.   Vendim Nr: 16 Date: 02.02.2022
17.   Vendim Nr: 17 Date: 02.02.202218.   Vendim Nr: 18 Date: 02.02.2022
19.   Vendim Nr: 20 Date: 08.02.202220.   Vendim Nr: 21 Date: 17.02.2022
21.   Vendim Nr: 22 Date: 18.02.202222.   Vendim Nr: 23 Date: 18.02.2022
23.   Vendim Nr: 24 Date: 18.02.202224.   Vendim Nr: 25 Date: 18.02.2022
25.   Vendim Nr: 26 Date: 25.02.202226.   Vendim Nr: 27 Date: 04.03.2022
27.   Vendim Nr: 28 Date: 16.03.202228.   Vendim Nr: 29 Date: 16.03.2022
29.   Vendim Nr: 30 Date: 18.03.202230.   Vendim Nr: 31 Date: 18.03.2022
31.   Vendim Nr: 33 Date: 29.03.202232.   Vendim Nr: 34 Date: 29.03.2022
33.   Vendim Nr: 35 Date: 29.03.202234.   Vendim Nr: 36 Date: 30.03.2022
35.   Vendim Nr: 37 Date: 30.03.202236.   Vendim Nr: 38 Date: 30.03.2022
37.   Vendim Nr: 39 Date: 30.03.202238.   Vendim Nr: 40 Date: 04.04.2022
39.   Vendim Nr: 41 Date: 04.04.202240.   Vendim Nr: 43 Date: 12.04.2022
41.   Vendim Nr: 44 Date: 12.04.202242.   Vendim Nr: 45 Date: 12.04.2022
43.   Vendim Nr: 46 Date: 12.04.202244.   Vendim Nr: 48 Date: 20.04.2022
45.   Vendim Nr: 49 Date: 29.04.202246.   Vendim Nr: 50 Date: 29.04.2022
47.   Vendim Nr: 51 Date: 05.05.202248.   Vendim Nr: 52 Date: 05.05.2022
49.   Vendim Nr: 53 Date: 11.05.202250.   Vendim Nr: 54 Date: 13.05.2022
51.   Vendim Nr: 55 Date: 13.05.202252.   Vendim Nr: 58 Date: 23.05.2022
53.   Vendim Nr: 59 Date: 23.05.202254.   Vendim Nr: 60 Date: 23.05.2022
55.   Vendim Nr: 63 Date: 27.05.202256.   Vendim Nr: 64 Date: 03.06.2022
57.   Vendim Nr: 65 Date: 15.06.202258.   Vendim Nr: 66 Date: 20.06.2022
59.   Vendim Nr: 68 Date: 20.06.202260.   Vendim Nr: 73 Date: 30.06.2022
61.   Vendim Nr: 74 Date: 30.06.202262.   Vendim Nr: 80 Date: 06.07.2022
63.   Vendim Nr: 82 Date: 06.07.2022
Viti: 2022  (8 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 19 Date: 03.02.20222.   Vendim Nr: 32 Date: 28.03.2022
3.   Vendim Nr: 42 Date: 05.04.20224.   Vendim Nr: 47 Date: 20.05.2022
5.   Vendim Nr: 56 Date: 20.05.20226.   Vendim Nr: 57 Date: 20.05.2022
7.   Vendim Nr: 61 Date: 24.05.20228.   Vendim Nr: 62 Date: 26.05.2022
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.