| Bookmark and Share

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (2144 vendime në total)
2022 (152 Vendime)

2021 (159 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

2002 (1 Vendime)

Viti: 2022 (137 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 14.01.20222.   Vendim Nr: 2 Date: 14.01.2022
3.   Vendim Nr: 3 Date: 14.01.20224.   Vendim Nr: 4 Date: 14.01.2022
5.   Vendim Nr: 5 Date: 14.01.20226.   Vendim Nr: 6 Date: 14.01.2022
7.   Vendim Nr: 7 Date: 14.01.20228.   Vendim Nr: 8 Date: 14.01.2022
9.   Vendim Nr: 9 Date: 14.01.202210.   Vendim Nr: 10 Date: 14.01.2022
11.   Vendim Nr: 11 Date: 31.01.202212.   Vendim Nr: 12 Date: 02.02.2022
13.   Vendim Nr: 13 Date: 02.02.202214.   Vendim Nr: 14 Date: 02.02.2022
15.   Vendim Nr: 15 Date: 02.02.202216.   Vendim Nr: 16 Date: 02.02.2022
17.   Vendim Nr: 17 Date: 02.02.202218.   Vendim Nr: 18 Date: 02.02.2022
19.   Vendim Nr: 20 Date: 08.02.202220.   Vendim Nr: 21 Date: 17.02.2022
21.   Vendim Nr: 22 Date: 18.02.202222.   Vendim Nr: 23 Date: 18.02.2022
23.   Vendim Nr: 24 Date: 18.02.202224.   Vendim Nr: 25 Date: 18.02.2022
25.   Vendim Nr: 26 Date: 25.02.202226.   Vendim Nr: 27 Date: 04.03.2022
27.   Vendim Nr: 28 Date: 16.03.202228.   Vendim Nr: 29 Date: 16.03.2022
29.   Vendim Nr: 30 Date: 18.03.202230.   Vendim Nr: 31 Date: 18.03.2022
31.   Vendim Nr: 33 Date: 29.03.202232.   Vendim Nr: 34 Date: 29.03.2022
33.   Vendim Nr: 35 Date: 29.03.202234.   Vendim Nr: 36 Date: 30.03.2022
35.   Vendim Nr: 37 Date: 30.03.202236.   Vendim Nr: 38 Date: 30.03.2022
37.   Vendim Nr: 39 Date: 30.03.202238.   Vendim Nr: 40 Date: 04.04.2022
39.   Vendim Nr: 41 Date: 04.04.202240.   Vendim Nr: 43 Date: 12.04.2022
41.   Vendim Nr: 44 Date: 12.04.202242.   Vendim Nr: 45 Date: 12.04.2022
43.   Vendim Nr: 46 Date: 12.04.202244.   Vendim Nr: 48 Date: 20.04.2022
45.   Vendim Nr: 49 Date: 29.04.202246.   Vendim Nr: 50 Date: 29.04.2022
47.   Vendim Nr: 51 Date: 05.05.202248.   Vendim Nr: 52 Date: 05.05.2022
49.   Vendim Nr: 53 Date: 11.05.202250.   Vendim Nr: 54 Date: 13.05.2022
51.   Vendim Nr: 55 Date: 13.05.202252.   Vendim Nr: 58 Date: 23.05.2022
53.   Vendim Nr: 59 Date: 23.05.202254.   Vendim Nr: 60 Date: 23.05.2022
55.   Vendim Nr: 63 Date: 27.05.202256.   Vendim Nr: 64 Date: 03.06.2022
57.   Vendim Nr: 65 Date: 15.06.202258.   Vendim Nr: 66 Date: 20.06.2022
59.   Vendim Nr: 67 Date: 20.06.202260.   Vendim Nr: 68 Date: 20.06.2022
61.   Vendim Nr: 69 Date: 27.06.202262.   Vendim Nr: 70 Date: 27.06.2022
63.   Vendim Nr: 71 Date: 27.06.202264.   Vendim Nr: 73 Date: 30.06.2022
65.   Vendim Nr: 74 Date: 30.06.202266.   Vendim Nr: 75 Date: 01.07.2022
67.   Vendim Nr: 77 Date: 06.07.202268.   Vendim Nr: 78 Date: 06.07.2022
69.   Vendim Nr: 79 Date: 06.07.202270.   Vendim Nr: 80 Date: 06.07.2022
71.   Vendim Nr: 81 Date: 06.07.202272.   Vendim Nr: 82 Date: 06.07.2022
73.   Vendim Nr: 83 Date: 06.07.202274.   Vendim Nr: 85 Date: 08.07.2022
75.   Vendim Nr: 87 Date: 13.07.202276.   Vendim Nr: 88 Date: 13.07.2022
77.   Vendim Nr: 89 Date: 14.07.202278.   Vendim Nr: 90 Date: 14.07.2022
79.   Vendim Nr: 91 Date: 14.07.202280.   Vendim Nr: 92 Date: 14.07.2022
81.   Vendim Nr: 93 Date: 14.07.202282.   Vendim Nr: 96 Date: 15.07.2022
83.   Vendim Nr: 97 Date: 19.07.202284.   Vendim Nr: 98 Date: 19.07.2022
85.   Vendim Nr: 99 Date: 19.07.202286.   Vendim Nr: 100 Date: 19.07.2022
87.   Vendim Nr: 101 Date: 19.07.202288.   Vendim Nr: 102 Date: 19.07.2022
89.   Vendim Nr: 103 Date: 25.07.202290.   Vendim Nr: 104 Date: 25.07.2022
91.   Vendim Nr: 105 Date: 25.07.202292.   Vendim Nr: 106 Date: 26.07.2022
93.   Vendim Nr: 107 Date: 26.07.202294.   Vendim Nr: 108 Date: 26.07.2022
95.   Vendim Nr: 109 Date: 28.07.202296.   Vendim Nr: 110 Date: 16.09.2022
97.   Vendim Nr: 111 Date: 16.09.202298.   Vendim Nr: 112 Date: 16.09.2022
99.   Vendim Nr: 113 Date: 21.09.2022100.   Vendim Nr: 114 Date: 21.09.2022
101.   Vendim Nr: 115 Date: 21.09.2022102.   Vendim Nr: 117 Date: 23.09.2022
103.   Vendim Nr: 118 Date: 23.09.2022104.   Vendim Nr: 119 Date: 28.09.2022
105.   Vendim Nr: 120 Date: 28.09.2022106.   Vendim Nr: 121 Date: 29.09.2022
107.   Vendim Nr: 122 Date: 30.09.2022108.   Vendim Nr: 123 Date: 30.09.2022
109.   Vendim Nr: 124 Date: 30.09.2022110.   Vendim Nr: 125 Date: 30.09.2022
111.   Vendim Nr: 126 Date: 10.10.2022112.   Vendim Nr: 127 Date: 10.10.2022
113.   Vendim Nr: 128 Date: 12.10.2022114.   Vendim Nr: 129 Date: 12.10.2022
115.   Vendim Nr: 130 Date: 12.10.2022116.   Vendim Nr: 131 Date: 12.10.2022
117.   Vendim Nr: 132 Date: 12.10.2022118.   Vendim Nr: 133 Date: 12.10.2022
119.   Vendim Nr: 134 Date: 12.10.2022120.   Vendim Nr: 135 Date: 13.10.2022
121.   Vendim Nr: 136 Date: 14.10.2022122.   Vendim Nr: 137 Date: 14.10.2022
123.   Vendim Nr: 138 Date: 14.10.2022124.   Vendim Nr: 139 Date: 14.10.2022
125.   Vendim Nr: 140 Date: 17.10.2022126.   Vendim Nr: 142 Date: 02.11.2022
127.   Vendim Nr: 143 Date: 02.11.2022128.   Vendim Nr: 144 Date: 02.11.2022
129.   Vendim Nr: 145 Date: 02.11.2022130.   Vendim Nr: 146 Date: 02.11.2022
131.   Vendim Nr: 150 Date: 09.11.2022132.   Vendim Nr: 151 Date: 09.11.2022
133.   Vendim Nr: 153 Date: 11.11.2022134.   Vendim Nr: 154 Date: 11.11.2022
135.   Vendim Nr: 157 Date: 18.11.2022136.   Vendim Nr: 161 Date: 23.11.2022
137.   Vendim Nr: 167 Date: 24.11.2022
Viti: 2022  (15 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 19 Date: 03.02.20222.   Vendim Nr: 32 Date: 28.03.2022
3.   Vendim Nr: 42 Date: 05.04.20224.   Vendim Nr: 47 Date: 20.05.2022
5.   Vendim Nr: 56 Date: 20.05.20226.   Vendim Nr: 57 Date: 20.05.2022
7.   Vendim Nr: 61 Date: 24.05.20228.   Vendim Nr: 62 Date: 26.05.2022
9.   Vendim Nr: 72 Date: 29.06.202210.   Vendim Nr: 76 Date: 05.07.2022
11.   Vendim Nr: 84 Date: 08.07.202212.   Vendim Nr: 86 Date: 13.07.2022
13.   Vendim Nr: 94 Date: 14.07.202214.   Vendim Nr: 95 Date: 14.07.2022
15.   Vendim Nr: 116 Date: 21.09.2022
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.