| Bookmark and Share

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (2530 vendime në total)
2024 (64 Vendime)

2023 (279 Vendime)

2022 (196 Vendime)

2021 (159 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2024 (54 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 2 Date: 10.01.20242.   Vendim Nr: 3 Date: 10.01.2024
3.   Vendim Nr: 4 Date: 10.01.20244.   Vendim Nr: 6 Date: 18.01.2024
5.   Vendim Nr: 7 Date: 18.01.20246.   Vendim Nr: 8 Date: 18.01.2024
7.   Vendim Nr: 9 Date: 19.01.20248.   Vendim Nr: 10 Date: 19.01.2024
9.   Vendim Nr: 11 Date: 19.01.202410.   Vendim Nr: 12 Date: 19.01.2024
11.   Vendim Nr: 13 Date: 19.01.202412.   Vendim Nr: 14 Date: 25.01.2024
13.   Vendim Nr: 15 Date: 25.01.202414.   Vendim Nr: 16 Date: 25.01.2024
15.   Vendim Nr: 17 Date: 29.01.202416.   Vendim Nr: 18 Date: 29.01.2024
17.   Vendim Nr: 19 Date: 05.02.202418.   Vendim Nr: 20 Date: 05.02.2024
19.   Vendim Nr: 21 Date: 05.02.202420.   Vendim Nr: 22 Date: 05.02.2024
21.   Vendim Nr: 23 Date: 05.02.202422.   Vendim Nr: 24 Date: 05.02.2024
23.   Vendim Nr: 25 Date: 05.02.202424.   Vendim Nr: 26 Date: 07.02.2024
25.   Vendim Nr: 27 Date: 07.02.202426.   Vendim Nr: 28 Date: 12.02.2024
27.   Vendim Nr: 34 Date: 28.02.202428.   Vendim Nr: 35 Date: 28.02.2024
29.   Vendim Nr: 36 Date: 28.02.202430.   Vendim Nr: 38 Date: 01.03.2024
31.   Vendim Nr: 39 Date: 01.03.202432.   Vendim Nr: 40 Date: 01.03.2024
33.   Vendim Nr: 41 Date: 06.03.202434.   Vendim Nr: 42 Date: 06.03.2024
35.   Vendim Nr: 43 Date: 08.03.202436.   Vendim Nr: 44 Date: 08.03.2024
37.   Vendim Nr: 45 Date: 11.03.202438.   Vendim Nr: 47 Date: 12.03.2024
39.   Vendim Nr: 48 Date: 12.03.202440.   Vendim Nr: 50 Date: 20.03.2024
41.   Vendim Nr: 51 Date: 20.03.202442.   Vendim Nr: 52 Date: 20.03.2024
43.   Vendim Nr: 53 Date: 20.03.202444.   Vendim Nr: 54 Date: 20.03.2024
45.   Vendim Nr: 55 Date: 25.03.202446.   Vendim Nr: 56 Date: 25.03.2024
47.   Vendim Nr: 58 Date: 04.04.202448.   Vendim Nr: 59 Date: 04.04.2024
49.   Vendim Nr: 60 Date: 05.04.202450.   Vendim Nr: 61 Date: 05.04.2024
51.   Vendim Nr: 62 Date: 05.04.202452.   Vendim Nr: 63 Date: 05.04.2024
53.   Vendim Nr: 66 Date: 05.04.202454.   Vendim Nr: 69 Date: 05.04.2024
Viti: 2024  (10 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 09.01.20242.   Vendim Nr: 5 Date: 12.01.2024
3.   Vendim Nr: 29 Date: 14.02.20244.   Vendim Nr: 30 Date: 14.02.2024
5.   Vendim Nr: 31 Date: 20.02.20246.   Vendim Nr: 32 Date: 20.02.2024
7.   Vendim Nr: 33 Date: 22.02.20248.   Vendim Nr: 37 Date: 28.02.2024
9.   Vendim Nr: 46 Date: 12.03.202410.   Vendim Nr: 49 Date: 19.03.2024
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.