| Bookmark and Share

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (2370 vendime në total)
2023 (183 Vendime)

2022 (196 Vendime)

2021 (159 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2023 (165 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 13.01.20232.   Vendim Nr: 2 Date: 13.01.2023
3.   Vendim Nr: 3 Date: 16.01.20234.   Vendim Nr: 4 Date: 17.01.2023
5.   Vendim Nr: 5 Date: 17.01.20236.   Vendim Nr: 6 Date: 20.01.2023
7.   Vendim Nr: 7 Date: 20.01.20238.   Vendim Nr: 8 Date: 20.01.2023
9.   Vendim Nr: 9 Date: 20.01.202310.   Vendim Nr: 10 Date: 20.01.2023
11.   Vendim Nr: 11 Date: 20.01.202312.   Vendim Nr: 12 Date: 24.01.2023
13.   Vendim Nr: 13 Date: 24.01.202314.   Vendim Nr: 14 Date: 24.01.2023
15.   Vendim Nr: 15 Date: 26.01.202316.   Vendim Nr: 19 Date: 03.02.2023
17.   Vendim Nr: 20 Date: 03.02.202318.   Vendim Nr: 21 Date: 03.02.2023
19.   Vendim Nr: 22 Date: 03.02.202320.   Vendim Nr: 23 Date: 03.02.2023
21.   Vendim Nr: 24 Date: 06.02.202322.   Vendim Nr: 25 Date: 06.02.2023
23.   Vendim Nr: 26 Date: 06.02.202324.   Vendim Nr: 27 Date: 13.02.2023
25.   Vendim Nr: 28 Date: 13.02.202326.   Vendim Nr: 29 Date: 13.02.2023
27.   Vendim Nr: 30 Date: 13.02.202328.   Vendim Nr: 31 Date: 13.02.2023
29.   Vendim Nr: 32 Date: 13.02.202330.   Vendim Nr: 33 Date: 16.02.2023
31.   Vendim Nr: 34 Date: 22.02.202332.   Vendim Nr: 35 Date: 22.02.2023
33.   Vendim Nr: 36 Date: 22.02.202334.   Vendim Nr: 37 Date: 22.02.2023
35.   Vendim Nr: 38 Date: 22.02.202336.   Vendim Nr: 39 Date: 22.02.2023
37.   Vendim Nr: 40 Date: 22.02.202338.   Vendim Nr: 41 Date: 22.02.2023
39.   Vendim Nr: 42 Date: 22.02.202340.   Vendim Nr: 43 Date: 22.02.2023
41.   Vendim Nr: 45 Date: 28.02.202342.   Vendim Nr: 46 Date: 28.02.2023
43.   Vendim Nr: 47 Date: 28.02.202344.   Vendim Nr: 48 Date: 28.02.2023
45.   Vendim Nr: 49 Date: 02.03.202346.   Vendim Nr: 50 Date: 02.03.2023
47.   Vendim Nr: 52 Date: 13.03.202348.   Vendim Nr: 53 Date: 13.03.2023
49.   Vendim Nr: 54 Date: 13.03.202350.   Vendim Nr: 55 Date: 13.03.2023
51.   Vendim Nr: 57 Date: 17.03.202352.   Vendim Nr: 58 Date: 23.03.2023
53.   Vendim Nr: 59 Date: 23.03.202354.   Vendim Nr: 60 Date: 23.03.2023
55.   Vendim Nr: 61 Date: 23.03.202356.   Vendim Nr: 62 Date: 23.03.2023
57.   Vendim Nr: 63 Date: 23.03.202358.   Vendim Nr: 64 Date: 24.03.2023
59.   Vendim Nr: 65 Date: 24.03.202360.   Vendim Nr: 66 Date: 04.04.2023
61.   Vendim Nr: 67 Date: 04.04.202362.   Vendim Nr: 68 Date: 04.04.2023
63.   Vendim Nr: 69 Date: 04.04.202364.   Vendim Nr: 70 Date: 05.04.2023
65.   Vendim Nr: 72 Date: 11.04.202366.   Vendim Nr: 73 Date: 11.04.2023
67.   Vendim Nr: 74 Date: 12.04.202368.   Vendim Nr: 75 Date: 12.04.2023
69.   Vendim Nr: 76 Date: 13.04.202370.   Vendim Nr: 77 Date: 13.04.2023
71.   Vendim Nr: 78 Date: 13.04.202372.   Vendim Nr: 79 Date: 13.04.2023
73.   Vendim Nr: 80 Date: 13.04.202374.   Vendim Nr: 81 Date: 19.04.2023
75.   Vendim Nr: 82 Date: 20.04.202376.   Vendim Nr: 83 Date: 24.04.2023
77.   Vendim Nr: 84 Date: 24.04.202378.   Vendim Nr: 85 Date: 26.04.2023
79.   Vendim Nr: 86 Date: 26.04.202380.   Vendim Nr: 87 Date: 26.04.2023
81.   Vendim Nr: 88 Date: 26.04.202382.   Vendim Nr: 90 Date: 27.04.2023
83.   Vendim Nr: 91 Date: 27.04.202384.   Vendim Nr: 92 Date: 28.04.2023
85.   Vendim Nr: 93 Date: 28.04.202386.   Vendim Nr: 95 Date: 03.05.2023
87.   Vendim Nr: 96 Date: 08.05.202388.   Vendim Nr: 97 Date: 08.05.2023
89.   Vendim Nr: 98 Date: 08.05.202390.   Vendim Nr: 99 Date: 11.05.2023
91.   Vendim Nr: 100 Date: 15.05.202392.   Vendim Nr: 101 Date: 15.05.2023
93.   Vendim Nr: 102 Date: 15.05.202394.   Vendim Nr: 104 Date: 17.05.2023
95.   Vendim Nr: 105 Date: 17.05.202396.   Vendim Nr: 106 Date: 17.05.2023
97.   Vendim Nr: 107 Date: 19.05.202398.   Vendim Nr: 109 Date: 24.05.2023
99.   Vendim Nr: 110 Date: 24.05.2023100.   Vendim Nr: 111 Date: 25.05.2023
101.   Vendim Nr: 113 Date: 29.05.2023102.   Vendim Nr: 114 Date: 29.05.2023
103.   Vendim Nr: 115 Date: 29.05.2023104.   Vendim Nr: 116 Date: 29.05.2023
105.   Vendim Nr: 117 Date: 31.05.2023106.   Vendim Nr: 118 Date: 31.05.2023
107.   Vendim Nr: 120 Date: 06.06.2023108.   Vendim Nr: 121 Date: 06.06.2023
109.   Vendim Nr: 122 Date: 08.06.2023110.   Vendim Nr: 123 Date: 08.06.2023
111.   Vendim Nr: 124 Date: 08.06.2023112.   Vendim Nr: 125 Date: 13.06.2023
113.   Vendim Nr: 126 Date: 13.06.2023114.   Vendim Nr: 127 Date: 13.06.2023
115.   Vendim Nr: 128 Date: 13.06.2023116.   Vendim Nr: 130 Date: 15.06.2023
117.   Vendim Nr: 131 Date: 20.06.2023118.   Vendim Nr: 132 Date: 20.06.2023
119.   Vendim Nr: 133 Date: 20.06.2023120.   Vendim Nr: 134 Date: 21.06.2023
121.   Vendim Nr: 135 Date: 21.06.2023122.   Vendim Nr: 136 Date: 21.06.2023
123.   Vendim Nr: 137 Date: 21.06.2023124.   Vendim Nr: 138 Date: 21.06.2023
125.   Vendim Nr: 139 Date: 21.06.2023126.   Vendim Nr: 140 Date: 26.06.2023
127.   Vendim Nr: 143 Date: 05.07.2023128.   Vendim Nr: 144 Date: 05.07.2023
129.   Vendim Nr: 145 Date: 05.07.2023130.   Vendim Nr: 146 Date: 05.07.2023
131.   Vendim Nr: 147 Date: 05.07.2023132.   Vendim Nr: 148 Date: 06.07.2023
133.   Vendim Nr: 149 Date: 06.07.2023134.   Vendim Nr: 150 Date: 06.07.2023
135.   Vendim Nr: 151 Date: 06.07.2023136.   Vendim Nr: 152 Date: 06.07.2023
137.   Vendim Nr: 153 Date: 06.07.2023138.   Vendim Nr: 154 Date: 07.07.2023
139.   Vendim Nr: 155 Date: 07.07.2023140.   Vendim Nr: 156 Date: 10.07.2023
141.   Vendim Nr: 157 Date: 10.07.2023142.   Vendim Nr: 158 Date: 10.07.2023
143.   Vendim Nr: 159 Date: 10.07.2023144.   Vendim Nr: 161 Date: 12.07.2023
145.   Vendim Nr: 162 Date: 12.07.2023146.   Vendim Nr: 163 Date: 12.07.2023
147.   Vendim Nr: 164 Date: 13.07.2023148.   Vendim Nr: 165 Date: 13.07.2023
149.   Vendim Nr: 166 Date: 13.07.2023150.   Vendim Nr: 167 Date: 13.07.2023
151.   Vendim Nr: 168 Date: 13.07.2023152.   Vendim Nr: 169 Date: 13.07.2023
153.   Vendim Nr: 170 Date: 13.07.2023154.   Vendim Nr: 171 Date: 13.07.2023
155.   Vendim Nr: 172 Date: 13.07.2023156.   Vendim Nr: 173 Date: 13.07.2023
157.   Vendim Nr: 174 Date: 13.07.2023158.   Vendim Nr: 175 Date: 13.07.2023
159.   Vendim Nr: 177 Date: 18.07.2023160.   Vendim Nr: 178 Date: 18.07.2023
161.   Vendim Nr: 179 Date: 18.07.2023162.   Vendim Nr: 180 Date: 18.07.2023
163.   Vendim Nr: 181 Date: 26.07.2023164.   Vendim Nr: 183 Date: 11.09.2023
165.   Vendim Nr: 187 Date: 15.09.2023
Viti: 2023  (18 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 16 Date: 01.02.20232.   Vendim Nr: 17 Date: 02.02.2023
3.   Vendim Nr: 18 Date: 02.02.20234.   Vendim Nr: 44 Date: 23.02.2023
5.   Vendim Nr: 51 Date: 07.03.20236.   Vendim Nr: 56 Date: 17.03.2023
7.   Vendim Nr: 71 Date: 05.04.20238.   Vendim Nr: 89 Date: 27.04.2023
9.   Vendim Nr: 94 Date: 02.05.202310.   Vendim Nr: 103 Date: 17.05.2023
11.   Vendim Nr: 108 Date: 19.05.202312.   Vendim Nr: 112 Date: 26.05.2023
13.   Vendim Nr: 119 Date: 05.06.202314.   Vendim Nr: 129 Date: 14.06.2023
15.   Vendim Nr: 141 Date: 26.06.202316.   Vendim Nr: 142 Date: 27.06.2023
17.   Vendim Nr: 160 Date: 12.07.202318.   Vendim Nr: 176 Date: 14.07.2023
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.