| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1945 vendime në total)
2021 (113 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2021 (83 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 08.01.20212.   Vendim Nr: 2 Date: 08.01.2021
3.   Vendim Nr: 3 Date: 08.01.20214.   Vendim Nr: 4 Date: 11.01.2021
5.   Vendim Nr: 5 Date: 15.01.20216.   Vendim Nr: 8 Date: 22.01.2021
7.   Vendim Nr: 9 Date: 28.01.20218.   Vendim Nr: 13 Date: 05.02.2021
9.   Vendim Nr: 14 Date: 05.02.202110.   Vendim Nr: 15 Date: 05.02.2021
11.   Vendim Nr: 16 Date: 05.02.202112.   Vendim Nr: 18 Date: 10.02.2021
13.   Vendim Nr: 19 Date: 10.02.202114.   Vendim Nr: 20 Date: 10.02.2021
15.   Vendim Nr: 21 Date: 10.02.202116.   Vendim Nr: 22 Date: 10.02.2021
17.   Vendim Nr: 23 Date: 10.02.202118.   Vendim Nr: 24 Date: 10.02.2021
19.   Vendim Nr: 25 Date: 12.02.202120.   Vendim Nr: 26 Date: 12.02.2021
21.   Vendim Nr: 27 Date: 12.02.202122.   Vendim Nr: 28 Date: 12.02.2021
23.   Vendim Nr: 29 Date: 12.02.202124.   Vendim Nr: 30 Date: 12.02.2021
25.   Vendim Nr: 31 Date: 12.02.202126.   Vendim Nr: 32 Date: 19.02.2021
27.   Vendim Nr: 33 Date: 26.02.202128.   Vendim Nr: 34 Date: 26.02.2021
29.   Vendim Nr: 35 Date: 26.02.202130.   Vendim Nr: 36 Date: 26.02.2021
31.   Vendim Nr: 40 Date: 10.03.202132.   Vendim Nr: 41 Date: 10.03.2021
33.   Vendim Nr: 42 Date: 10.03.202134.   Vendim Nr: 51 Date: 18.03.2021
35.   Vendim Nr: 52 Date: 18.03.202136.   Vendim Nr: 58 Date: 02.04.2021
37.   Vendim Nr: 59 Date: 02.04.202138.   Vendim Nr: 60 Date: 02.04.2021
39.   Vendim Nr: 61 Date: 02.04.202140.   Vendim Nr: 62 Date: 02.04.2021
41.   Vendim Nr: 65 Date: 12.04.202142.   Vendim Nr: 66 Date: 12.04.2021
43.   Vendim Nr: 67 Date: 12.04.202144.   Vendim Nr: 68 Date: 19.04.2021
45.   Vendim Nr: 69 Date: 19.04.202146.   Vendim Nr: 70 Date: 19.04.2021
47.   Vendim Nr: 71 Date: 23.04.202148.   Vendim Nr: 72 Date: 23.04.2021
49.   Vendim Nr: 73 Date: 23.04.202150.   Vendim Nr: 74 Date: 23.04.2021
51.   Vendim Nr: 76 Date: 21.05.202152.   Vendim Nr: 77 Date: 21.05.2021
53.   Vendim Nr: 79 Date: 21.05.202154.   Vendim Nr: 80 Date: 21.05.2021
55.   Vendim Nr: 81 Date: 26.05.202156.   Vendim Nr: 82 Date: 01.06.2021
57.   Vendim Nr: 83 Date: 07.06.202158.   Vendim Nr: 84 Date: 11.06.2021
59.   Vendim Nr: 85 Date: 16.06.202160.   Vendim Nr: 87 Date: 25.06.2021
61.   Vendim Nr: 88 Date: 25.06.202162.   Vendim Nr: 89 Date: 13.07.2021
63.   Vendim Nr: 90 Date: 16.07.202164.   Vendim Nr: 91 Date: 16.07.2021
65.   Vendim Nr: 92 Date: 21.07.202166.   Vendim Nr: 93 Date: 21.07.2021
67.   Vendim Nr: 94 Date: 21.07.202168.   Vendim Nr: 95 Date: 21.07.2021
69.   Vendim Nr: 96 Date: 26.07.202170.   Vendim Nr: 97 Date: 28.07.2021
71.   Vendim Nr: 98 Date: 28.07.202172.   Vendim Nr: 99 Date: 28.07.2021
73.   Vendim Nr: 100 Date: 28.07.202174.   Vendim Nr: 101 Date: 28.07.2021
75.   Vendim Nr: 102 Date: 28.07.202176.   Vendim Nr: 103 Date: 28.07.2021
77.   Vendim Nr: 104 Date: 15.09.202178.   Vendim Nr: 106 Date: 16.09.2021
79.   Vendim Nr: 107 Date: 16.09.202180.   Vendim Nr: 108 Date: 16.09.2021
81.   Vendim Nr: 112 Date: 07.10.202182.   Vendim Nr: 113 Date: 08.10.2021
83.   Vendim Nr: 116 Date: 08.10.2021
Viti: 2021  (30 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 6 Date: 15.01.20212.   Vendim Nr: 7 Date: 20.01.2021
3.   Vendim Nr: 10 Date: 29.01.20214.   Vendim Nr: 11 Date: 29.01.2021
5.   Vendim Nr: 12 Date: 02.02.20216.   Vendim Nr: 17 Date: 09.02.2021
7.   Vendim Nr: 37 Date: 04.03.20218.   Vendim Nr: 38 Date: 04.03.2021
9.   Vendim Nr: 39 Date: 04.03.202110.   Vendim Nr: 43 Date: 11.03.2021
11.   Vendim Nr: 44 Date: 18.03.202112.   Vendim Nr: 45 Date: 18.03.2021
13.   Vendim Nr: 46 Date: 18.03.202114.   Vendim Nr: 47 Date: 18.03.2021
15.   Vendim Nr: 48 Date: 18.03.202116.   Vendim Nr: 49 Date: 18.03.2021
17.   Vendim Nr: 50 Date: 18.03.202118.   Vendim Nr: 53 Date: 31.03.2021
19.   Vendim Nr: 54 Date: 31.03.202120.   Vendim Nr: 55 Date: 31.03.2021
21.   Vendim Nr: 56 Date: 31.03.202122.   Vendim Nr: 57 Date: 31.03.2021
23.   Vendim Nr: 63 Date: 07.04.202124.   Vendim Nr: 64 Date: 08.04.2021
25.   Vendim Nr: 75 Date: 12.05.202126.   Vendim Nr: 78 Date: 21.05.2021
27.   Vendim Nr: 86 Date: 22.06.202128.   Vendim Nr: 105 Date: 16.09.2021
29.   Vendim Nr: 110 Date: 28.09.202130.   Vendim Nr: 111 Date: 28.09.2021
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.