| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

21 janar 2008

Në datën 21.01.2008, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, Dr. Vladimir Kristo, priti në ambientet e kësaj gjykate, Ambasadorin e Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri, SHTZ. Wang Junling.

Gjatë takimit, i cili kaloi në një klimë miqësore, autoritetet vlerësuan marrëdhëniet e qëndrueshme dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme mes dy vendeve dhe ranë dakord për domosdoshmërinë e shtrirjes së këtij bashkëpunimi dhe në fushën e drejtësisë.

Nga ana e tij, Ambasadori Wang Junling u angazhua, se do të transmetojë në autoritetet përgjegjëse të vendit të vet dëshirën dhe nevojën për të realizuar këtë bashkëpunim, si pjesë e nevojshme e një bashkëpunimi të gjatë dhe miqësor mes dy vendeve tona.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.