| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vizita studimore të vitit 2018

Rezultate 1 - 1 / 1
06.02.2018
Në kuadër të promovimit të mëtejshëm të bashkëpunimit tashmë disavjeçar midis Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga z. Eugen Papandile, Sekretar i Përgjithshëm, dhe z. Ermal Tauzi, këshilltar ligjor, zhvilloi një vizitë studimore dyditore pranë Gjykatës Kushtetuese të Kosovës.
Rezultate 1 - 1 / 1
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.