| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

15-të vjetori i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Moldavisë, 25 – 26 shkurt 2010

Me rastin e 15 vjetorit të krijimit të saj, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Moldavisë ka organizuar Konferencën Ndërkombëtare me temë “Garantimi i supremacisë së Kushtetutës – funksioni bazë i Gjykatës Kushtetuese,” e cila i ka zhvilluar punimet në Kishinau, Moldavi, në datat 25 – 26 shkurt 2010.

Në këtë veprimtari, Gjykata Kushtetuese është përfaqësuar nga Znj. Vitore Tusha, gjyqtare, dhe Znj. Valbona Pajo, këshilltare ligjore.

Gjatë sesionit të tretë të punimeve të kësaj Konference Ndërkombëtare, Znj. Tusha ka mbajtur edhe një fjalë me temë:

“Gjykata Kushtetuese si garantuese e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të sanksionuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.,” e cila është publikuar në buletinin e posaçëm të materialeve të Konferencës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.