| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

17 – 20 Nëntor 2009

Fondacioni Gjerman për Bashkëpunimin Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) organizoi në Dubrovnik, Kroaci, në datat 17 – 20 nëntor 2009, Konferencën Multilaterale me temë “Shteti para Gjykatës – Roli i të drejtës administrative dhe juridiksionit administrativ në zhvillimin e shtetit të së drejtës,” synimi kryesor i të cilës ishte shkëmbimi i përvojave dhe ideve ndërmjet shteteve të Europës Jugore dhe Juglindore dhe shteteve anëtare të Bashkimit Europian.

Në këtë veprimtari, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë u përfaqësua nga Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.