| Bookmark and Share

18 – 19 qershor 2009

Në datat 18 e 19 qershor 2009, u zhvillua në Talin, Estoni, takimi i 8-të i Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese të Komisionit të Venecias. Në punimet e këtij takimi, i cili ka filluar me një Sesion Trainues për përdorimin e CODICES, dhe ka vijuar më pas me “mini konferencën” për “Efektet dhe ekzekutimin e vendimeve të kontrollit kushtetuese”.

Gjykata Kushtetuese është përfaqësuar nga Zoti Denar Biba, këshilltar i gjyqtarëve dhe nëpunës ndërlidhës me Komisionin e Venecias.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.