| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Astana, Kazakistan, 30 - 31 gusht 2005.

Me ftesë të Z. Igor Rogov, Kryetar i Këshillit Kushtetues të Kazakistanit, znj. Vjollca Meçaj mori pjesë në Konferencën shkencore që u organizua nga ky Këshill në bashkëpunim me Komisionin e Venecias në kuadër të dhjetëvjetorit të Kushtetutës së këtij vendi. Konferenca u mbajt në Astana - Kazakistan në datat 30 e 31 gusht 2005

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.