| Bookmark and Share

Dubrovnik, Kroaci, 13 - 16 nëntor 2006

Fondacioni Gjerman IRZ (Fondacioni Gjerman për Bashkëpunimin Ligjor Ndërkombëtar) dhe Komisioni Europian organizuan në Dubrovnik, Kroaci, në datat 13 – 16 nëntor 2006, Konferencën Multilaterale me temë “Pavarësia e drejtësisë në Europë”, e cila adresoi aspekte dhe probleme të ndryshme lidhur me pavarësinë e drejtësisë në Europë. Në këtë veprimtari, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë u përfaqësua nga Prof. As. Dr. Xhezair Zaganjori dhe Zoti Petrit Plloçi, anëtarë të Gjykatës Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.