| Bookmark and Share

Forumi i pestë Rajonal për sundimin e ligjit në Europën Juglindore, Shkup, Maqedoni, 16-17 Mars 2018.

Në kuadër të takimeve të përvitshme të organizuara nga AIRE Center dhe Organizata për Mbrojtjen e të Drejtave Civile, në datat 16-17 Mars 2018, u mbajt ne Shkup, Maqedoni, Forumi i pestë Rajonal mbi sundimin e ligjit në Europën Juglindore, në të cilin u diskutuan tema qe lidheshin me nenin 3 të Konventës Europiane të të Drejtave të Neriut, për mbrojtjen nga tortura, sipas jurisprudencës së Gjykatave Kushtetuese dhe standardeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, me një fokus të veçantë te fëmijët, personat me aftësi të kufizuar, të burgosurit, si dhe dëshmitë në procesin penal si rezultat i tortures, etj.


Në këtë aktivitet nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë morën pjesë Kryetari i Gjykates Kushteuese, z. Bashkim Dedja dhe Drejtori i Kabinetit të Kryetarit, z. Aleksander Toma. Në diskutimet e këtij forumi ishin të pranishëm edhe gjyqtarë të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut të zgjedhur nga vendet e rajonit.

 


© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.