| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Gjeorgji 6 - 7 korrik 2007

Me ftesë të Z. George Papuashvili, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Gjeorgjisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë i përbërë nga Z. Fehmi Abdiu, anëtar i Gjykatës, dhe Zj. Ela Elezi, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, ka marrë pjesë në punimet e Konferencës Ndërkombëtare me temë: “Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese dhe GJEDNJ në zonat e konflikteve,” e cila është organizuar nga Gjykata Kushtetuese e Gjeorgjisë në bashkëpunim me Komisionin e Venecias e institucione të tjera partnere dhe është zhvilluar në Batumi, Gjeorgji, në datat 6 - 7 korrik 2007.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.