| Bookmark and Share

Hapja e vitit gjyqësor të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), Strasburg, Francë, 31 Janar 2020

Sipas një tradite tashmë të krijuar, me ftesë të z. Linos - Alexandre Sicilianos, Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë i përbërë nga znj. Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit, dhe znj. Alma Çomo, drejtore e drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në veprimtaritë e organizuara me rastin e hapjes së vitit gjyqësor të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, të cilat u zhvilluan në datën 31 janar 2020 në Strasburg, Francë.

Seminari i organizuar këtë vit kishte temën: "Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut: një instrument i gjallë prej 70 vjetësh" - 1."Një instrument i gjallë: doktrina evoluese", 2."Barazia gjinore", 3."Ambienti" dhe 4."Shkenca dhe teknologjia".

Seminari vijoi me seancën solemne të hapjes së vitit gjyqësor 2020 të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, ku z. Linos - Alexandre Sicilianos, Kryetar i Gjykatës, mbajti një fjalë përshëndetëse për të gjithë pjesëmarrësit e ftuar. Në këtë seancë ishte gjithashtu i pranishëm si i ftuar nderi edhe Kryetari i Gjykatës së Lartë të Irlandës, z. Frank Clarke, i cili mbajti një fjalim për të gjithë përfaqësuesit nga gjykatat më të larta të 47 shteteve anëtare të Këshillit të Europës, si dhe për autoritetet e tjera lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.