| Bookmark and Share

Konferencë Ndërkombëtare me temë “Kontrolli i kushtetutshmërisë në Europë,” Paris, Francë, 19 – 20 maj 2011

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga Z. Sokol Sadushi dhe Z. Petrit Plloçi, gjyqtarë, mori pjesë në Konferencën me temë “Kontrolli i kushtetutshmërisë në Europë,” e organizuar nga Shoqata e Gjyqtarëve Administrativ Europian, në Paris, Francë, në datat 19 – 20 maj 2011.

Tema për rishikimin kushtetues në Europë u zgjodh për Konferencën e Parisit në kuadër të përvjetorit të parë të hyrjes në fuqi të një ligji kushtetues francez, i cili krijonte mekanizmat e “prioritetit të çështjeve të kushtetutshmërisë,” gjë që i lejonte gjykatave administrative të zakonshme të ngrinin çështje mbi kushtetutshmërinë e ligjeve në Këshillin Kushtetues, si dhe bënte të mundur forcimin e kontrollit të kushtetutshmërisë, temë e cila po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për gjyqtarët administrativ dhe juristët e tjerë në Europë.

Kjo konferencë, e cila mblodhi së bashku gjyqtarë dhe akademikë nga Franca dhe vende të tjera europiane, ishte e strukturuar në tri pjesë: lindja e rishikimit kushtetues në Europë, karakteristikat e Gjykatave Kushtetuese Europiane, kontrolli i kushtetutshmërisë dhe kontrolli i konvencionalitetit.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.