| Bookmark and Share

Kongres Ndërkombëtar me rastin e 10-vjetorit të Dhomës Kushtetuese të Gjykatës Supreme të Republikës së Venezuelës,Karakas Venezuelë 9-11 Nëntor

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga Z. Bashkim Dedja, Kryetar, dhe Z.Kujtim Osmani, Sekretar i Përgjithshëm, mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar, të organizuar me rastin e 10-vjetorit të Dhomës Kushtetuese të Gjykatës Supreme të Republikës së Venezuelës, i cili i zhvilloi punimet në Karakas, Venezuelë, në datat 9-11 Nëntor 2011. Në Kongres merrnin pjesë përfaqësues nga Gjykatat Kushtetuese të vendeve kryesore të Amerikës Latine, si dhe përfaqësues të disa Gjykatave Kushtetuese evropiane dhe të rajonit të Ballkanit. Kongresi u organizua në 5 sesione ku referuan të gjithë përfaqësuesit e delegacioneve pjesëmarrëse. Në sesionin plenar të zhvilluar në datën 9.11.2011, pjesëmarrësit u përshëndetën nga Presidentja e Gjykatës Supreme të Republikës së Venezuelës, Dr.Luisa Estella Morales Lamuno, si dhe nga Presidenti i parë i Dhomës Kushtetuese të Gjykatës Supreme të Republikës së Venezuelës, Dr.Ivan Rincon Urdaneta. Në sesionin e parë të punimeve të Kongresit, referoi Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, Z.Bashkim Dedja, i cili mbajti prezantimin me temë : “Gjykata Kushtetuese sipas sistemit juridik shqiptar”.

Gjatë qëndrimit në Venezuelë, delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë u prit në një takim zyrtar në ambientet e Gjykatës Supreme të Republikës së Venezuelës, nga Presidentja e kësaj gjykate, Dr.Luisa Estella Morales Lamuno.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.