| Bookmark and Share

Kongresi i 2-të i Konferencës Botërore për Drejtësinë Kushtetuese, Rio de Janeiro, Brazil, 16 – 18 janar 2011

Në datat 16 – 18 janar 2011, u zhvillua në Rio de Janeiro, Brazil, Kongresi i 2-të i Konferencës Botërore për Drejtësinë Kushtetuese me temë “Ndarja e Pushteteve dhe Pavarësia e Gjykatave Kushtetuese dhe Organeve me Juridiksion Ekuivalent.” Në këtë veprimtari, e cila u organizua nga Gjykata Supreme Federale e Brazilit, në bashkëpunim edhe me Komisionin e Venecias të Këshillit të Europës, morën pjesë 88 Gjykata Kushtetuese, Këshilla Kushtetues dhe Gjykata Supreme, si dhe 10 grupe rajonale dhe gjuhësore nga Afrika, Amerika, Azia dhe Europa. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë u përfaqësua në këtë Kongres nga një delegacion i kryesuar nga Kryetari i kësaj gjykate, Z. Bashkim Dedja, dhe i përbërë nga Z. Sokol Berberi, anëtar, dhe Znj. Alma Çomo, drejtore e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë.

Kongresi i 2-të u zhvillua në vijimësi të Kongresit të mëparshëm dhe kishte si synim nxitjen e diskutimeve lidhur me çështjet e pavarësisë së Gjykatave Kushtetuese dhe organeve të tjera me juridiksion ekuivalent në raport me degët e tjera të pushtetit, e në mënyrë të veçantë lidhur me presionet që vijnë nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ, por ndonjëherë edhe nga media. Gjatë punimeve të Kongresit, gjyqtari Sokol Berberi mbajti edhe një referat me temë “Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.”

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.