| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Pjesëmarrja e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në konferencën ndërkombëtare me rastin e 20-vjetorit të krijimit të ACCPUF, 16-17 nëntor 2017.

Me ftesë të Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese që Përdorin Gjuhën Frënge (ACCPUF), Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, z. Bashkim Dedja, i shoqëruar nga znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në konferencën e organizuar me rastin e 20-vjetorit të krijimit të Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese që Përdorin Gjuhën Frënge ACCPUF, në Paris, Francë, në datat 16 - 17 nëntor 2017.

Shoqata e Gjykatave Kushtetuese që Përdorin Gjuhën Frënge (ACCPUF), ku Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë aderon si anëtare me të drejta të plota, ka si qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e përvojave midis gjykatave kushtetuese dhe institucioneve ekuivalente të hapësirës frankofone.

Ceremonia solemne e 20-vjetorit të krijimit të këtij organizmi si dhe punimet e konferencës u zhvilluan në ambientet e Këshillit Kushtetues francez. Në ceremoninë solemne fjalimet përshëndetëse u mbajtën nga Kryetari i Këshillit Kushtetues Francez z. Laurent Fabius, Kryetari i Tribunalit Federal të Zvicrës dhe President i ACCPUF z. Ulrich Meyer, si dhe nga Sekretarja e Përgjithshme e Organizatës Botërore të Frankofonisë znj. Michaëlle Jean.

Konferenca trajtoi temën “Shkrimi i vendimeve” në Gjykatat Kushtetuese në disa sesione pune:

- Organizimi i zinxhirit të punës për përgatitjen e vendimit.
- Metodat e redaktimit dhe teknikat e arsyetimit të vendimeve.
- Shkrimi i vendimeve dhe metodat e redaktimit të tyre – studim rastesh.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.