| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Pjesëmarrja e delegacionit të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në Konferencën e 20-të Gjyqësore Ndërkombëtare, Paris, Francë, 17-19 maj 2017.

Me ftesë të Fondacionit të Familjes Furth, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese, i përbërë nga z. Vladimir Kristo, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, z. Aleksandër Toma, Drejtor i Kabinetit, dhe znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste e nivelit të lartë në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në Konferencën e 20-të Gjyqësore Ndërkombëtare, e cila zhvilloi punimet në Paris, Francë, në datat 17-19 maj 2017.
 
Në sesionet e kësaj konference të gjithë pjesëmarrësit, gjyqtarë të gjykatave kushtetuese dhe të gjykatave të larta nga shumë vende të botës, diskutuan tema që lidhen me nevojat e edukimit të vazhdueshëm për gjyqtarët nëpërmjet instituteve të trajnimit gjyqësor, reagimin e drejtësisë penale ndaj terrorizimit, konfliktet mes konceptit te juridiksionit universal dhe shtetit sovran, etj.
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.