| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese në veprimtaritë për 100 vjetorin e miratimit të Kushtetutës se Rumanisë së Madhe, 27 – 28 mars 2023

Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Rumanisë, z. Marian Enache, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga znj. Fiona Papajorgji dhe znj. Marjana Semini, gjyqtare, mori pjesë në Asamblenë festive dedikuar 100 vjetorit të miratimit të Kushtetutës së Rumanisë së Madhe të vitit 1923, ceremoni e cila u zhvillua në Pallatin e Parlamentit në Bukuresht, në datën 27 mars 2023, dhe u pasua me një program social për të gjithë të ftuarit, në datën 28 mars 2023.

Gjatë ceremonisë së Asamblesë Festive të ftuarit e pranishëm në këtë aktivitet u përshëndetën nga personalitetet më të larta shtetërore të Rumanisë, si Presidenti i Rumanisë, Kryetarja e Kuvendit, Kryeministri, Kryetarja e Gjykatës së Lartë të Kasacionit dhe Drejtësisë, etj. Po ashtu, gjatë kësaj ceremonie pati edhe përshëndetje nga të ftuar të huaj, si Kryetari i Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian, Kryetarja e Komisonit të Venecias, Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Moldavisë edhe si gjykata kryesuese e Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane, Kryetari i Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese Frankofone, etj.

Në mbrëmjen zyrtare të datës 27 mars 2023, përfaqësuesit e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë patën edhe mundësinë e zhvillimit të një takimi me Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Rumanisë, z. Marian Enache.

28

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.