| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në Ceremoninë e Hapjes së Vitit Gjyqësor të Gjykatës Ndërkombëtare Penale.Hagë, 23 janar 2020

Me ftesë të z. Chile Eboe-Osuji, Kryetar i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, znj. Vitore Tusha, Anëtare me kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, mori pjesë në ceremoninë zyrtare të hapjes së vitit gjyqësor të Gjykatës Ndërkombëtare Penale si dhe në seminarin e organizuar me këtë rast. Aktivitetet u zhvilluan në Hagë, më 23 janar 2020.

Gjykata Ndërkombëtare Penale e ka filluar organizimin e një ceremonie të tillë solemne dhe të seminarit gjyqësor në vitin 2018. Qëllimi i organizimit të seminarit për të tretin vit, është krijimi i një hapësire për shkëmbimin e opinioneve rreth çështjeve më të rëndësishme që prekin sistemin e drejtësisë penale ndërkombëtare.

Gjatë punimeve të seminarit të tretë u trajtuan dy tema mjaft të rëndësishme si për juridiksionet ndërkombëtare, ashtu edhe për ato kombëtare dhe rajonale: “ Përdorimi i afateve kohore për dhënien e vendimeve në proceset penale - përvojat dhe perspektivat.”, si dhe “ Opinionet paralele dhe të pakicës - të bëhen ose jo dhe në ç’mënyrë”.

Pjesëmarrës në këtë seminar ishin gjyqtarë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, gjyqtarë të nivelit të larte të juridiksioneve kombëtare të Shteteve Palë të Statutit të Romës (ku bën pjesë edhe Republika e Shqipërisë), si dhe gjyqtarë të nivelit të lartë të juridiksioneve ndërkombëtare dhe rajonale.

Gjatë qëndrimit në Hagë, delegacioni shqiptar u prit në një takim të veçantë nga Sh.S.Znj.Adia Sakiqi, Ambasadore e Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Vendeve të Ulëta.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.