| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në edicionin e veçantë online të Forumit Ligjor Ndërkombëtar të St. Petërsburgut, 10 - 12 prill 2020.

Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Federatës së Rusisë dhe organizatorëve të Forumit Ligjor Ndërkombëtar të St. Petërsburgut, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, mori pjesë në edicionin e veçantë online të Forumit të 9 ½ Ligjor Ndërkombëtar të St. Petërsburgut  me temë: “Rule of Corona”, i cili i zhvilloi punimet në datat 10 - 12 prill 2020.
Qëllimi i organizimit online të kësaj veprimtarie tashmë të përvitshme ishte bashkimi i gjithë pjesëmarrësve në një diskutim global lidhur me aspektet ligjore të jetës publike në kushtet e shpërthimit të pandemisë COVID-19 dhe zhvillimin e zgjidhjeve ligjore në luftën kundër virusit, në një kohë kur roli i ligjit si një rregullator shoqëror universal bëhet me relevant se kurrë.
Punimet online të Forumit të 9 ½ Ligjor Ndërkombëtar, u përshëndetën dhe moderuan nga përfaqësues të spikatur nga fusha të ndryshme të së drejtës, dhe jo vetëm, si z. Linos-Alexandre Sicilianos, Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, z. Christos Giakoumopoulos, Drejtor i Përgjithshëm për të Drejtat e Njeriut dhe Sundimin e Ligjit, Këshilli i Europës, etj., të cilët shkëmbyen mendimet e tyre dhe diskutuan mbi çështjet më aktuale të evidentuara gjatë zhvillimeve të fundit si: të drejtat e njeriut dhe karantina, karantina dhe e drejta civile, mjetet ligjore gjatë periudhës së pandemisë, punësimi online, administrata publike dhe legjislacioni gjatë periudhës së pandemisë etj. 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.