| Bookmark and Share

Pjesëmarrje online e Gjykatës Kushtetuese në Konferencën e 7-të Rajonale të OSBE-së për Median në Europën Juglindore, 17 – 18 shtator 2020

Në datat 17 – 18 shtator 2020, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, e përfaqësuar nga znj. Alma Çomo, drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë dhe koordinatore për të drejtën e informimit, mori pjesë online në Konferencën e 7-të Rajonale të OSBE-së për Median në Europën Juglindore me temë “Vija e re e frontit: Të punojmë së bashku për të nxitur lirinë e medias”. Kjo konferencë u organizua nga Përfaqësia e Zyrës së OSBE-së për Lirinë e Medias dhe Misioni i OSBE-së në Serbi, në bashkëpunim edhe me aktorë të tjerë të kësaj fushe në rajon. 
Punimet e ditës së parë të kësaj koference rajonale u fokusuan mbi sigurinë e gazetarëve, si dhe mbi mundësitë dhe sfidat e ngritjes së mekanizmave kombëtarë eficientë për mbrojtjen e gazetarëve, duke qenë se rritja e mungesës së sigurisë për gazetarët është kthyer në një shqetësim evident dhe të përhapur në thuajse të gjitha vendet e rajonit. Po ashtu, prezantimet dhe diskutimet online u fokusuan dhe mbi mundësitë e unifikimit të database-ve kombëtare, analizimit dhe raportimit të rasteve të sulmeve dhe dhunimeve ndaj gazetarëve, të cilat do të japin informacionin më të saktë dhe të besueshëm për natyrën dhe shkallën e dhunimeve të lirisë së medias.
Gjatë ditës së dytë, diskutimet në konferencë u përqëndruan në çështje të tilla si: gazetaria në kohën e COVID-19, roli i pazëvendësueshëm që ajo luan në kohërat e emergjencave shëndetësore publike, me qëllim informimin e publikut për situatën kritike dhe monitorimin e veprimeve të ndërmarra, roli i gazetarisë në situatën e një pandemie globale, si dhe impakti që ajo ka pasur mbi lirinë e medias në vendet e Ballkanit Perëndimor.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.