| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Seancat gjyqësore Janar 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Luljeta Hysolli (mbi bazë dokumentesh) Agim Elezi; Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës; Enti Rregullator i Sektorit të Energjisë Elektrike, Tiranë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-1162 (88), datë 06.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 30 Janar, 2018 11:00
2. Shoqëria “ALBATRUCKS” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentesh) Xhafer Lami; Ardian Bibaja Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.1562, datë 17.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-1343, datë 19.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 30 Janar, 2018 10:00
3. Liman Laçi (mbi bazë dokumentesh) Institucioni i Prefektit të Qarkut Dibër, Bashkia Klos, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.143, datë 21.03.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 23 Janar, 2018 11:00
4. Arben Frroku (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-443, datë 08.06.2017, Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 18 Janar, 2018 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.