| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Seancat gjyqësore Shkurt 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Vasil Petre (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korçë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.2281, datë 04.11.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.1732, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2017-1178, datë 05.07.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 15 Shkurt, 2018 11:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.