| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Nëntor 2017

Shoqata Shqiptare e Energjisë së Rinovueshme (me dyer të hapura)
Angjelin Sterkaj (mbi bazë dokumentesh)
Fiqiri Osmani (mbi bazë dokumentesh)
Teki Ibrahimllari (mbi bazë dokumentesh)
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (mbi bazë dokumentesh)
Xhavit Pinari, Nadire Pinari, Qazim Pinari (mbi bazë dokumentesh)
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.