| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Seminari i 7-të i korrespondentëve kombëtarë të ACCPUF

Në datat 18-19 nëntor 2010, u zhvillua në Paris, Francë, seminari i 7-të i korrespondentëve kombëtarë të ACCPUF (Shoqata e Gjykatave Kushtetuese që përdorin gjuhën frënge) me temë: “Funksionimi i Gjykatave Kushtetuese gjatë periudhave elektorale.”

Në këtë veprimtari Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë u përfaqësua nga Zj. Ela Elezi, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë.

Seminari i korrespondentëve kombëtarë u organizua nga ACCPUF, në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare të Frankofonisë dhe Komisionin e Venecias. Në fokus të këtij seminari ishte mbrojta e të drejtave elektorale para gjykatave kushtetuese, çka u diskutua gjerësisht nga pjesëmarrësit duke patur si synim shkëmbimin e përvojave respektive në këtë aspekt.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.