| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Simpozium Ndërkombëtar me rastin e 50-vjetorit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Turqisë

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga Z.Bashkim Dedja, Kryetar, dhe Z.Kujtim Osmani, Sekretar i Përgjithshëm, mori pjesë në Simpoziumin Ndërkombëtar dhe veprimtaritë e organizuara me rastin e 50-vjetorit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Turqisë, i cili i zhvilloi punimet në Ankara dhe Stamboll, në datat 25-28 prill 2012.

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.