| Bookmark and Share

Takim me përfaqësues të Misionit të Kufizuar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve në Shqipëri, 16 Prill 2021

Sot, më datë 16.04.2021, znj. Vitore Tusha, Kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, priti në një takim në ambientet e kësaj gjykate, Ambasadoren Urszula Gacek, Kreu i Misionit të Kufizuar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve në Shqipëri, e cila shoqërohej nga z. Armen Mazmanyan, analist ligjor.
Gjatë takimit u diskutua lidhur me situatën aktuale dhe kompetencat e Gjykatës Kushtetuese për kushtetutshmërinë e ligjeve kushtetuese dhe kodit zgjedhor, si dhe efektet prapavepruese të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Përfaqësuesit e Misionit të Kufizuar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve në Shqipëri shprehen interesin e tyre për çështjet me karakater zgjedhor që janë paraqitur pranë Gjykatës Kushtetuese, kohëzgjatjen dhe afatet ligjore të shqyrtimit të çështjeve deri në vendim-marrjen e tyre, si dhe për pasojat e mundshme të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese në procesin zgjedhor.

photo-2021-04-16-15-55-30          photo-2021-04-16-15-55-30(1)

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.