| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Takimi i 13-të i Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese, Batumi, Gjeorgji, 26-27 qershor 2014

Me ftesë të Z. Schnutz Rudolf Dürr, Drejtues i Divizionit për Drejtësinë Kushtetuese të Komisionit të Venecias Znj. Noela Ruço Drejtore e Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë mori pjesë në Takimin e 13-të të Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese, në cilësinë e nëpunëses ndërlidhëse e Komisionit të Venecias, i cili zhvilloi punimet në Batumi, Gjeorgji në datat 26-27 qershor 2014.

Në këtë takim, i cili u hap dhe u kryesua nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Gjeorgjisë, u bë një shkëmbim përvojash dhe informacionesh mes përfaqësuesve të grupeve rajonale dhe gjuhësore të cilët bashkëpunojnë me Komisionin e Venecias.

Këshilli i Përbashkët ftoi të gjithë nëpunësit ndërlidhës të kontribuojnë në Forumin e Venecias. Këshilli u informua gjithashtu rreth veprimtarisë së Komisionit të Venecias dhe të opinioneve të miratuara nga ky Komision në fushën e drejtësisë kushtetuese, si dhe rreth pjesëmarrjes dhe organizimit të përbashkët të konferencave dhe seminareve në bashkëpunim me Gjykatat Kushtetuese.

Në këtë Takim të 13-të të Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese u miratua versioni 22 i bazës së të dhënave të jurisprudencës kushtetuese të vendeve anëtare të Komisionit të Venecias CODICES.

Mbledhja u pasua nga një mini-konferencë me temën : « Roli i Gjykatave Kushtetuese në periudhë krizash ekonomike ».

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.